Positie ouders kinderopvang

Vanaf 1 Januari 2016 is de Wet Versterking Posities Ouders van kracht. Met deze nieuwe wet krijgen ouders enkele instrumenten aangereikt om ervoor te zorgen dat ze ook echt worden gehoord. Door ouders een belangrijke rol te geven wordt de organisatie gedwongen om met een kritische blik naar haar eigen handelen te kijken. Bij Kinderparadijs Jansen en Jansen staat kwaliteit voorop en we nemen de inbreng van ouders altijd serieus. Wat gaat er veranderen?

  • Adviesrecht op de pedagogische kwaliteit wordt versterkt: jaarlijks wordt het pedagogisch beleid besproken met de oudercommissies.
  • Elke kinderopvangorganisatie en gastouderbureau moet een duidelijke interne- en externe klachtenregeling hebben voor ouders en oudercommissies. Bekijk de nieuwe klachtenregeling van Kinderparadijs Jansen en Jansen. Het jaarlijkse klachtenverslag wordt passend onder de aandacht gebracht van ouders.
  • Verplichte aansluiting bij een landelijke Geschillencommissie ( voorheen waren we aangesloten bij meerdere geschillen en klachtencommissies)
  • Het inspectierapport van de GGD wordt besproken met de oudercommissie en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) wordt inzichtelijk of er een handhaving loopt voor de vestiging. Inspectie rapport Jansens Sidonia Paperclip.
  • Voor vestigingen met minder dan 50 kinderen is een oudercommissie niet langer verplicht, wel moet er een alternatieve vorm van ouderraadpleging worden georganiseerd.
  • Door de invoering van deze wet zijn de Algemene Voorwaarden Kinderopvang gewijzigd. Bekijk hier de AVK 2016.