Hiervoor staat Jansen en Jansen

Wij streven er op ons kinderdagverblijf en BSO naar de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren en de kinderen te begeleiden naar een zo’n groot mogelijke mate van zelfstandigheid. De doelstelling op ons kinderdagverblijf en BSO is om een betrouwbare, sfeervolle, rustige en gezellige opvang te bieden, waar de kinderen met plezier naar toe gaan en waar de ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten.

Veiligheidkinderdagverblijf jansen en jansen visie 1.1

Het is belangrijk om een klimaat van veiligheid en vertrouwen te creëren. In dit klimaat kan ieder kind zich op zijn eigen manier en eigen tempo ontwikkelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open voor speelgoed of het leren van vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in de stress en het op zijn hoede zijn. Zich veilig voelen is een echte basisbehoefte. Het gevoel van veiligheid op ons kinderdagverblijf en BSO wordt bepaald door onze pedagogische medewerksters, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen. De eigen identiteit van het kind staat centraal bij Kinderparadijs Jansen & Jansen.

Visie op het mens zijn

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zich in de ander te kunnen verplaatsen, te kunnen communiceren, samen te werken, anderen te helpen, conflicten te voorkomen en daar waar nodig op te lossen, sociale verantwoordelijkheid te ontwikkelen. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving en kinderen die stilstaan bij hun medemens.

” De eigen identiteit van het kind staat centraal bij Kinderparadijs Jansen & Jansen.”

Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een zelfstandig individu die voor zichzelf kan opkomen en die rekening houdt met zijn medemens. Ieder mens is gelijkwaardig en van harte welkom bij Kinderparadijs Jansen & Jansen. Ieders geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, mening of beperking wordt gerespecteerd. Dat is ook de reden waarom wij er voor openstaan om kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op te vangen.

kinderdagverblijf jansen en jansen visie 1.2Visie op opvoeden

Ieder kind dient serieus genomen te worden. Hierin willen wij de kinderen zo goed mogelijke begeleiding bieden in de grote en kleine problemen die zij tijdens hun ontwikkeling tegenkomen. Dit doen wij door actief te luisteren naar het kind. In onze werkwijze komen een aantal uitgangspunten van de opvoedstijl van Thomas Gordon naar voren. Doordat wij inmiddels al 15 jaar kinderopvang bieden hebben wij ervaren welke manier van communiceren ondersteunend is aan het optimaal opvoeden van kinderen. Onze pedagogisch medewerksters worden jaarlijks tijdens een studiedag getraind in onze manier van communiceren.

Leren wat wel en niet mag en hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels in de kinderopvang; je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen wij ze bij te brengen hoe ze kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in het kinderdagverblijf of BSO, in de maatschappij. Wij laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden, maar ook met de gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving. Uiteraard gebeurt dit binnen de veilige omgeving die wij de kinderen bieden.

Schrijf uw kind in

U kunt uw kind op een van onze kinderdagverblijven of onze buitenschoolse opvanglocaties inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen.

Inschrijven Kinderdagverblijf Inschrijven Buitenschoolse opvang