Waarom kiezen voor Kinderparadijs Jansen en Jansen?

Spelenderwijs leren

Workshops op maat

Sport & Spel

Makkelijk bereikbaar

Wij willen jullie graag over onze kinderopvang vertellen

Wij streven er op ons kinderdagverblijf en BSO naar de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren en de kinderen te begeleiden naar een zo’n groot mogelijke mate van zelfstandigheid. De doelstelling op ons kinderdagverblijf en BSO is om een betrouwbare, sfeervolle, rustige en gezellige opvang te bieden, waar de kinderen met plezier naar toe gaan en waar de ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten.

Inmiddels hebben wij drie locaties voor kinderdagverblijf met alleen horizontale groepen:

 Jansens Huis

 

 Jansens Park

 

Jansens Vlinder

En ook drie locaties voor buitenschoolse opvang:

Jansens Apenkooi

 

Jansens Sidonia (Pauwoogvlinder)

 

Jansens Sidonia (Paperclip)

Ouders over ons

Lisa

Zo fijn om de kinderen te brengen naar een plek waar de kinderen zich fijn voelen én waar ik als ouder de kinderen met een gerust hart achterlaat! Een lekker normaal KDV/BSO én daardoor bijzonder!

Monique

Ik liep bij het ophalen van Jordy en Isa van de BSO langs de buitenspeelplaats en het viel mij op dat ik eigenlijk nog altijd dezelfde gezichten van leidsters zie als 8 (!) jaar geleden. Dat zegt echt iets over een organisatie en de werksfeer! Dit straalt af op de sfeer op de groepen en op de kinderen individueel, mijn complimenten!

Wat ons bijzonder maakt

Iedereen kent alle kinderen van de eigen locatie bij naam. Dat geldt ook voor de leidinggevenden van Kinderparadijs Jansen en Jansen en voor eigenaren Dorien en Patrick. Wij vinden korte lijntjes super belangrijk en als er dingen spelen willen we allemaal op de hoogte zijn. Het is niet alleen belangrijk dat we de kinderen kennen, wij vinden dat het contact met ouders niet beperkt moet blijven tot de breng en haal momenten. Daarom organiseren wij 10 minutengesprekken en ouderavonden, de kers op de taart voor ons zijn de jaarlijks terugkerende tuinfeesten en de 2 jaarlijkse Opa en Oma dag. Dat zijn de momenten om in een ongedwongen sfeer ouders en opa’s en oma’s beter te leren kennen en zij ons natuurlijk. Samen moeten we er voor zorgen dat we het beste uit de kinderen halen !

Een klimaat van veiligheid en vertrouwen

In een veilige en vertrouwde omgeving kan ieder kind zich op zijn eigen manier en eigen tempo ontwikkelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open voor speelgoed of het leren van vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in de stress en het op zijn hoede zijn. Zich veilig voelen is een echte basisbehoefte. Het gevoel van veiligheid op ons kinderdagverblijf en BSO wordt bepaald door onze pedagogische medewerksters, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen. De eigen identiteit van het kind staat centraal bij Kinderparadijs Jansen & Jansen.

Een kind die opgroeit tot zelfstandig individu

Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een zelfstandig individu die voor zichzelf kan opkomen en die rekening houdt met zijn medemens. Ieder mens is gelijkwaardig en van harte welkom bij Kinderparadijs Jansen & Jansen. Ieders geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, mening of beperking wordt gerespecteerd. Dat is ook de reden waarom wij er ook openstaan om kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op te vangen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zich in de ander te kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving en kinderen die stilstaan bij hun medemens.

Actief luisteren naar uw kind

Ieder kind dient serieus genomen te worden. Hierin willen wij de kinderen de best mogelijke begeleiding bieden, ze begeleiden in de grote en kleine problemen die zij tijdens hun ontwikkeling tegenkomen. Dit doen wij door actief te luisteren naar het kind. In onze werkwijze komen een aantal uitgangspunten van de opvoedstijl van Thomas Gordon naar voren. Doordat wij inmiddels ruim 20 jaar kinderopvang bieden, hebben wij ervaren welke manier van communiceren ondersteunend is aan het optimaal opvoeden van kinderen. Onze pedagogisch medewerksters worden jaarlijks tijdens een studiedag getraind in onze manier van communiceren.

Leren wat wel en niet mag: hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels in de kinderopvang; je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen wij ze bij te brengen hoe ze het best kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in het kinderdagverblijf of BSO, in de maatschappij. Wij laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving. Uiteraard gebeurt dit binnen de veilige omgeving die wij de kinderen bieden.

Wat ons bijzonder maakt

Iedereen kent alle kinderen van de eigen locatie bij naam. Dat geldt ook de leidinggevenden Eva, Sabine en Daphne en voor eigenaren Dorien en Patrick. Wij vinden korte lijntjes super belangrijk en als er dingen spelen willen we allemaal op de hoogte zijn. Het is niet alleen belangrijk dat we de kinderen kennen, wij vinden dat het contact met ouders niet beperkt moet blijven tot de breng en haal momenten. Daarom organiseren wij 10 minutengesprekken en ouderavonden, de kers op de taart voor ons zijn de jaarlijks terugkerende tuinfeesten en de 2 jaarlijkse Opa en Oma dag. Dat zijn de momenten om in een ongedwongen sfeer ouders en opa’s en oma’s beter te leren kennen en zij ons natuurlijk. Samen moeten we er voor zorgen dat we het beste uit de kinderen halen !

Een klimaat van veiligheid en vertrouwen

In een veilige en vertrouwde omgeving kan ieder kind zich op zijn eigen manier en eigen tempo ontwikkelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open voor speelgoed of het leren van vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in de stress en het op zijn hoede zijn. Zich veilig voelen is een echte basisbehoefte. Het gevoel van veiligheid op ons kinderdagverblijf en BSO wordt bepaald door onze pedagogische medewerksters, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen. De eigen identiteit van het kind staat centraal bij Kinderparadijs Jansen & Jansen.

Een kind die opgroeit tot zelfstandig individu

Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een zelfstandig individu die voor zichzelf kan opkomen en die rekening houdt met zijn medemens. Ieder mens is gelijkwaardig en van harte welkom bij Kinderparadijs Jansen & Jansen. Ieders geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, mening of beperking wordt gerespecteerd. Dat is ook de reden waarom wij er ook openstaan om kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op te vangen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zich in de ander te kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving en kinderen die stilstaan bij hun medemens.

Actief luisteren naar uw kind

Ieder kind dient serieus genomen te worden. Hierin willen wij de kinderen de best mogelijke begeleiding bieden, ze begeleiden in de grote en kleine problemen die zij tijdens hun ontwikkeling tegenkomen. Dit doen wij door actief te luisteren naar het kind. In onze werkwijze komen een aantal uitgangspunten van de opvoedstijl van Thomas Gordon naar voren. Doordat wij inmiddels ruim 10 jaar kinderopvang bieden, hebben wij ervaren welke manier van communiceren ondersteunend is aan het optimaal opvoeden van kinderen. Onze pedagogisch medewerksters worden jaarlijks tijdens een studiedag getraind in onze manier van communiceren.

Leren wat wel en niet mag: hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels in de kinderopvang; je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen wij ze bij te brengen hoe ze het best kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in het kinderdagverblijf of BSO, in de maatschappij. Wij laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving. Uiteraard gebeurt dit binnen de veilige omgeving die wij de kinderen bieden.

Wat ons bijzonder maakt

Iedereen kent alle kinderen van de eigen locatie bij naam. Dat geldt ook de leidinggevenden Eva, Sabine en Daphne en voor eigenaren Dorien en Patrick. Wij vinden korte lijntjes super belangrijk en als er dingen spelen willen we allemaal op de hoogte zijn. Het is niet alleen belangrijk dat we de kinderen kennen, wij vinden dat het contact met ouders niet beperkt moet blijven tot de breng en haal momenten. Daarom organiseren wij 10 minutengesprekken en ouderavonden, de kers op de taart voor ons zijn de jaarlijks terugkerende tuinfeesten en de 2 jaarlijkse Opa en Oma dag. Dat zijn de momenten om in een ongedwongen sfeer ouders en opa’s en oma’s beter te leren kennen en zij ons natuurlijk. Samen moeten we er voor zorgen dat we het beste uit de kinderen halen !

Een klimaat van veiligheid en vertrouwen

In een veilige en vertrouwde omgeving kan ieder kind zich op zijn eigen manier en eigen tempo ontwikkelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open voor speelgoed of het leren van vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in de stress en het op zijn hoede zijn. Zich veilig voelen is een echte basisbehoefte. Het gevoel van veiligheid op ons kinderdagverblijf en BSO wordt bepaald door onze pedagogische medewerksters, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen. De eigen identiteit van het kind staat centraal bij Kinderparadijs Jansen & Jansen.

Een kind die opgroeit tot zelfstandig individu

Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een zelfstandig individu die voor zichzelf kan opkomen en die rekening houdt met zijn medemens. Ieder mens is gelijkwaardig en van harte welkom bij Kinderparadijs Jansen & Jansen. Ieders geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, mening of beperking wordt gerespecteerd. Dat is ook de reden waarom wij er ook openstaan om kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op te vangen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zich in de ander te kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving en kinderen die stilstaan bij hun medemens.

Actief luisteren naar uw kind

Ieder kind dient serieus genomen te worden. Hierin willen wij de kinderen de best mogelijke begeleiding bieden, ze begeleiden in de grote en kleine problemen die zij tijdens hun ontwikkeling tegenkomen. Dit doen wij door actief te luisteren naar het kind. In onze werkwijze komen een aantal uitgangspunten van de opvoedstijl van Thomas Gordon naar voren. Doordat wij inmiddels ruim 10 jaar kinderopvang bieden, hebben wij ervaren welke manier van communiceren ondersteunend is aan het optimaal opvoeden van kinderen. Onze pedagogisch medewerksters worden jaarlijks tijdens een studiedag getraind in onze manier van communiceren.

Leren wat wel en niet mag: hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels in de kinderopvang; je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen wij ze bij te brengen hoe ze het best kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in het kinderdagverblijf of BSO, in de maatschappij. Wij laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving. Uiteraard gebeurt dit binnen de veilige omgeving die wij de kinderen bieden.

Bekijk een locatie in uw buurt

De huiselijkheid, de persoonlijkheid en de sfeer is kenmerkend voor al onze locaties. Met een enthousiast en ervaren team van pedagogisch medewerkers is het mogelijk de kwaliteit en persoonlijkheid te borgen! Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een bezoekje bij een locatie naar keuze.