Ouders

KDV_Jansen_en_Jansen-Banner-icoon-Jansens-Huis

Voor de ouders

Transparante communicatie met ouders

Kinderparadijs Jansen & Jansen streeft naar open en transparante communicatie met ouders. Wij vinden het belangrijk dat de lijntjes met ouders heel kort zijn, andersom willen ouders natuurlijk nauw betrokken worden bij het wel en wee van hun kinderen bij ons op het kinderdagverblijf.

Alleen samen, Kinderopvangorganisatie medewerkers en ouders, kom je tot de kwalitatief hoogwaardige opvang die we met zijn allen wensen. Belangrijke rol hierin spelen onze OC’s die ons als vertegenwoordigers van alle ouders van advies kunnen voorzien op allerlei vlakken.

De dagelijkse communicatie tussen ouders en Kinderparadijs Jansen & Jansen verloopt via ons krabbelboekje en de wederzijdse mondelinge overdracht. Natuurlijk houden wij ook 10-minuten gesprekjes waarin de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een ouderavond waar thema’s worden besproken die nuttig zijn voor of kunnen helpen bij de opvoeding.

De oudercommissie

Als oudercommissie zijn we extra betrokken bij het reilen en zeilen van Jansen en Jansen. We ervaren dat de leidsters, locatiemanagers en eigenaren goed communiceren, adequaat reageren op vragen en openstaan voor feedback, zowel van individuele ouders als van ons. Fijn om op deze manier goed in contact te zijn met de plek waar je je kind(eren) een of meerdere dagen aan toevertrouwt!