Ouders, beleid en kwaliteit

KDV_Jansen_en_Jansen-Banner-icoon-Jansens-Huis

Over ons beleid en kwaliteit

Over de wenprocedure

Ouders/verzorgers zijn belangrijk! We doen namelijk het stukje opvoeden gezamenlijk bij Kinderparadijs Jansen en Jansen. Tijdens het kennismakingsgesprek (intake) bespreken we samen met de ouders de wenprocedure voor het kind. De ouder heeft een grote rol hierin. We vinden het belangrijk dat de ouder hierin meebeslist, want hoe rustiger de ouder is tijdens het wennen hoe eerder het kind gewend is.

Op ons kinderdagverblijf hanteren wij een wenschema. Het wenschema is belangrijk. Hierdoor kan het kind op het kinderdagverblijf rustig, aan de prikkels, geluid, sfeer en aan onze pedagogisch medewerkers wennen. Investeren hierin is dus erg belangrijk. De pedagogisch medewerkers van de groep informeren de ouders hierover tijdens de intake. Wij nemen de tijd voor de ouders wanneer zij hun kind komen brengen en halen; de zogenaamde “overdracht”. Want nogmaals hoe beter we weten wat een kind thuis heeft beleefd, hoe beter we het kind kunnen begeleiden op het kinderdagverblijf.

Het krabbelboekje

Elk kind krijgt bij aanvang van de opvang zijn/haar eigen krabbelboekje. Wij vinden het belangrijk dat ouders in het krabbelboekje schrijven wat het kindje thuis allemaal heeft beleefd. Onze medewerkers schrijven op hun beurt een overdracht aan ouders in het krabbelboekje. Daarnaast is er natuurlijk ook de mondelinge overdracht wanneer een kindje wordt opgehaald. Ieder kind heeft op ons kinderdagverblijf een eigen mentor. De mentor (pedagogisch medewerkers) van de groep waarop het kind zit is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Bij de mentor kunnen ouders terecht met vragen over opvoeding en begeleiding.

Wij doen ons best om gezamenlijk tot een goede en pedagogisch verantwoorde begeleiding van het kind te komen zodat iedereen tevreden is.

Ouderavond

Per jaar organiseert Kinderparadijs Jansen en Jansen een ouderavond. Deze ouderavond gebruiken we om over algemene pedagogische onderwerpen te praten, adviezen te geven en de mening van ouders te horen. Daarnaast vieren wij ook 1 keer per jaar een gezamenlijk feestje, ons tuinfeest met een jaarlijks wisselend thema. Het tuinfeest vieren we met alle kinderen, hun ouders en alle pedagogisch medewerkers.

Oudercommissies

De meeste vestigingen van Jansen & Jansen (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang) hebben een oudercommissie. Wanneer er geen oudercommissie aanwezig is van een locatie wordt er een oudervertegenwoordiger van de betreffende locatie gevraagd bij belangrijke beslissingen.
De taken van een oudercommissie zijn:

Contact

Voor vragen, advies of indien u een bijdrage wilt leveren kunt u de oudercommissies bereiken via de onderstaande mailadressen.

Jansens Huis – ocjansenshuis@gmail.com

 

Jansens Park – ocjansenspark@gmail.com

 

Jansens Apenkooi – OC leden gezocht

 

Jansens Vlinder – ocvlinder@hotmail.nl

 

Jansens Sidonia Paperclip – bsouvvpaperclip@gmail.com

Twee keer per jaar is er overleg met alle voorzitters van de oudercommissies (de centrale oudercommissie). Hier worden prijswijzigingen en het pedagogische beleid besproken.