Tarieven Buitenschoolse opvang 2022

Wij bieden op 3 locaties BSO aan nl Jansens Apenkooi, Jansens Sidonia Pauwoogvlinder en Jansens Sidonia Paperclip.

Op Jansens Apenkooi plaatsen wij kinderen van De Ludgerschool, de Piramide en De Cirkel.

Op Jansens Sidonia Pauwoog plaatsen wij kinderen van Montessori Arcade en OBS het Zand

Op Jansens Sidonia Paperclip plaatsen wij kinderen van De Boomgaard, De Oase, De Ridderhof en als er geen plek is op de Pauwoogvlinder ook kinderen van Montessori Arcade en OBS het Zand.

Het tarief voor een korte BSO dag is € 8,35 per uur, nog niet iedere school hanteert een continu rooster, daarom bieden wij ook nog lange dagen aan op Woensdag en/of Vrijdag.

Het tarief voor een lange dag is € 7,50

Elke school heeft per jaar een aantal studiedagen. In principe zijn wij dan gewoon vanaf 08:15 open, maar wel pas als er minimaal 3 kinderen worden ingeschreven.

Er is een mogelijkheid om uw kind(eren) thuis te laten brengen op een vooraf afgesproken tijdstip. De kosten voor de thuisbrengservice zijn € 120 per contractdag per jaar.

Met de rekentool op de website is eenvoudig te berekenen  hoeveel U aan kinderopvang kwijt bent bij ons.

Schrijf uw kind in

U kunt uw kind op een van onze BSO’s inschrijven middels het inschrijfformulier

Inschrijven biedt geen garantie voor een plaatsje op ons kinderdagverblijf. U kunt altijd informeren of er al zicht is op een plaatsje. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar de leidinggevende van desbetreffende locatie onder vermelding van naam en inschrijfdatum.